Perhatian: Ini adalah contoh soalan sahaja. BUKAN soalan bocor. Halaman ini TIDAK menggambarkan peperiksaan online yang sebenar.

Step 1 of 2 - SEKSYEN A: Pengetahuan Am

  • SEKSYEN A: Pengetahuan Am

    Bahagian ini mengandungi 10 soalan. Cuba jawab semua soalan dengan betul. Semoga berjaya!
    (Jawapan boleh pilih lebih dari satu)
    (Jawapan boleh pilih lebih dari satu)
    (Jawapan boleh pilih lebih dari satu)